Tavarlig

Hejsan och välkommen till Tavarlig.se!

Det kan vara på sin plats med en förklaring, kanske?

  • Tavarlig betyder att man är bra på att ta till vara det man har.
  • Sparsam, och aktsam är näraliggande ord.  Påhittig och kreativ blir en följd.
  •  Att vara TAVARLIG är också ett sätt att vara mer tydligt inriktad på överflöd än på brist.  Till och med kan man som tavarlig våga lita på att man kan hitta det man behöver just nu, för att komma ett steg närmare det man tänkt sig och hoppats på.
  • Man talar mycket om HÅLLBARHET  i dessa dagar. Där kan man säga att tavarlig verkligen kommer in.  Med ett tavarligt sätt närmar vi oss en hållbar kropp, hållbar planet, hållbara relationer!
  • Det första som dyker upp är kanske att man ar vara på gamla kläder, möbler och utgången mjölk…  att man inte slösar ock slänger i onödan. Men det finns mer, mycket mer…

Som det här med ANDNINGEN t ex. Alla kan vi andas. MEN HUR vi andas kan vi själva styra över. Och därmed över hur vi mår, tänker och känner. Visste du det att din andning påverkar din hälsa? Och att din andning visar hur du mår? Läs mer i om Andningen i fliken Andningspuff.

Vill du se en riktigt rolig filmsnutt från Andningsfonden som visar dig hur det hänger ihop: Marie Stilling Slotte presenterar: Andningen – Vägen till hjärtats och hjärnans bästa samspel.

 

Motsatsen till tavarlig är  … kanske att vara en gnällSPIK?  

Att ständigt se vad som fattas gör oss missmodiga. Det kan gälla vår kropp, våra talanger, vår utbildning, vår mat… Att se vad som fattas kan vara en katalysator som sätter igång oss att hitta vägen till det vi behöver.  Men ofta leder det till någon ännu värre än missmod. Men en inställning som ständigt söker/finner brister missar vi att se det vi faktiskt har!  Visst är det sorgligt!

Många är det väl som säger att de skulle vilja ha nyttiga grönsaker i landet – men orkar inte gräva. Det finns andra vägar än att gräva! Tavarlighet är att ta vara på den egna energin också. Till exempel kan man ju ta vara på det naturen utanför staketet bjuder. Du vet kanske inte att det (ätliga!) du hittar i naturen har ett många gånger högre näringsvärde än det du – ofta med stor arbetsinsats) odlar hemma i din trädgård.  Du kan ju också välja att täckodla. Men allt kräver  kunskap. Och tid. Det är kanske där det mest brister?

Eller tar du dig tid med det du anser vara viktigast i livet?

Du kan läsa lite mer om mitt sätt att se på Tavarlighet i böckerna Hälsa och Folkbildning. Det finns fyra av dem. Från 2016 och 2017. (Se Butiken för mer info.  Njutbart för den som vill se mer av det tavarliga inom oss. Våra kroppar är ju tavarliga i sig själva – om vi låter dem.

Bilden till vänster: Tant Tavarlig – hon är en trevlig dam som är duktig på att tro på överflöd- och tar vara på det hon har omkring sig. Min förebild är min mormorsmor Lisa. Det var också hon som införde (det skånska) uttrycket att vara tavarlig i vår familj. Hon levde som hon lärde och när tiden är mogen kommer en bok som visar mer om henne och livet i den ljusaste skuggan av världskrigen.

Bilden till höger: Det här är Lillan, hon är en liten frågvis flicka. En vän till Tanten ovan. En sorts tidig omvärldsanalytiker och kritisk till rent lureri. Vi får se om och när hon får anledning att dyka upp. Hälsa och Folkbildning är hon med på ett hörn i alla falI