Links/länkar


        

En bro kan vara en länk. Här mellan Malmö och Köpenhamn. Sverige och Danmark eller bara det att det överbrygger ett stort gap av mörka vatten, dystra tankar eller nästan omöjliga anstängningar…

      Livet består av länkar –  

ibland är de tekniska, ibland mänskliga – men de för oss vidare. 

Några inspirerande kortisar för fokus, hälsa och välmående – och utveckling över huvudtaget. Och några lite längre.  Hur som helst är det korta tipset: Fokusera på andetaget! <3

Andningen – vägen till hjärtats och hjärnans bästa samspel

How ever you chose to do them – remember to breathe out (through your nose, of course – if you do not use a Relaxator.) And make sure to breathe out when it feels heavy. Then you will gain strenght!