Varför funkar det inte?!

Många har jag pratat med nu under mitt år med Andningspuff. Man ska dela med sig, påminner ett barnbarn mig då och då och jag tror på det. Det ger glädje och det man redan vet liksom växer och det man fått fel för sig – det får man klart…

Read more